(6A)SR,FR 系列高压整流硅堆

HVGT零件型号    阅读(699)    返回

螺丝固定式高压整流硅堆 高压整流组件

(6A) SR,FR 系列:  5.0kV~50kV

 6ASR**K 系列 玻璃钝化标准恢复(工频 低频)高压整流硅堆

HVGT

零件型号

其它品牌

零件型号

VRRM

kV

IFAVM

A

VFM

V

IR

uA

IFSM

A

TRR

nS

封装

名称

外形尺寸

L (英寸 / 毫米)

6ASR05K

6HV5K

5.0

3.50

5.0

50

400

--

MA02

4.0 x 1.0 / 101.6 x 25.4

6ASR08K

6HV8K

8.0

3.25

8.0

50

400

--

MA02

6.0 x 1.0 / 152.4 x 25.4

6ASR10K

6HV10K

10.0

3.00

10.0

50

400

--

MA02

7.0 x 1.0 / 177.8 x 25.4

6ASR15K

6HV15K

15.0

3.00

15.0

50

400

--

MA03

4.0 x 2.0 / 101.6 x 50.8

6ASR20K

6HV20K

20.0

2.75

20..0

50

400

--

MA03

6.0 x 2.0 / 152.4 x 50.8

6ASR25K

6HV25K

25.0

2.50

25.0

50

400

--

MA03

8.0 x 2.0 / 203.2 x 50.8

6ASR30K

6HV30K

30.0

2.50

30.0

50

400

--

MA03

4.0 x 3.0 / 101.6 x 76.2

6ASR40K

6HV40K

40.0

2.50

40.0

50

400

--

MA03

8.0 x 3.0 / 203.2 x 76.2

6ASR50K

6HV50K

50.0

2.50

50.0

50

400

--

MA03

6.0 x 4.0 / 152.4 x 101.6


 6AFR**K 系列 玻璃钝化快速恢复(高频)高压整流硅堆

HVGT

零件型号

其它品牌

零件型号

VRRM

kV

IFAVM

A

VFM

V

IR

uA

IFSM

A

TRR

nS

封装

名称

外形尺寸

L (英寸 / 毫米)

6AFR05K

6HVF5K

5.0

3.00

6.0

5.0

200

150

MA02

4.0 x 1.0 / 101.6 x 25.4

6AFR08K

6HVF8K

8.0

2.75

9.6

5.0

200

150

MA02

6.0 x 1.0 / 152.4 x 25.4

6AFR10K

6HVF10K

10.0

2.50

12.0

5.0

200

150

MA02

7.0 x 1.0 / 177.8 x 25.4

6AFR15K

6HVF15K

15.0

2.50

18.0

5.0

200

150

MA03

4.0 x 2.0 / 101.6 x 50.8

6AFR20K

6HVF20K

20.0

2.25

24.0

5.0

200

150

MA03

6.0 x 2.0 / 152.4 x 50.8

6AFR25K

6HVF25K

25.0

2.00

30.0

5.0

200

150

MA03

8.0 x 2.0 / 203.2 x 50.8

6AFR30K

6HVF30K

30.0

2.00

36.0

5.0

200

150

MA03

4.0 x 3.0 / 101.6 x 76.2

6AFR40K

6HVF40K

40.0

2.00

48.0

5.0

200

150

MA03

8.0 x 3.0 / 203.2 x 76.2

6AFR50K

6HVF50K

50.0

2.00

60.0

5.0

200

150

MA03

6.0 x 4.0 / 152.4 x 101.6

上一条:暂无
关于我们
公司介绍企业理念客户服务联系我们生产设备
产品类别
高压二极管高压整流硅堆高压整流桥堆贴片高压二极管PCB高压整流组件
信息资讯
便捷查找技术资料新闻信息封装尺寸
联系我们
邮箱: sales@getedz.com
地址: 广州市荔湾区花溪路9号(坑口电子数码基地)B栋2楼221~223室