(3A)SR,FR,UF 系列高压整流硅堆

HVGT零件型号    阅读(897)    返回

螺丝固定式高压整流硅堆 高压整流组件

(3A) SR,FR,UF 系列:  5.0kV~50kV

 3ASR**K 系列 玻璃钝化标准恢复(工频 低频)高压整流硅堆

HVGT

零件型号

其它品牌

零件型号

VRRM

kV

IFAVM

A

VFM

V

IR

uA

IFSM

A

TRR

nS

封装

名称

外形尺寸

L (英寸 / 毫米)

3ASR05K

3HV5K

5.0

3.00

4.8

0.5

150

--

MA02

4.0 x 1.0 / 101.6 x 25.4

3ASR08K

3HV8K

8.0

2.75

7.5

0.5

150

--

MA02

6.0 x 1.0 / 152.4 x 25.4

3ASR10K

3HV10K

10.0

2.50

9.0

0.5

150

--

MA02

7.0 x 1.0 / 177.8 x 25.4

3ASR15K

3HV15K

15.0

2.50

14.0

0.5

150

--

MA03

4.0 x 2.0 / 101.6 x 50.8

3ASR20K

3HV20K

20.0

2.25

18.0

0.5

150

--

MA03

6.0 x 2.0 / 152.4 x 50.8

3ASR25K

3HV25K

25.0

2.25

22.0

0.5

150

--

MA03

8.0 x 2.0 / 203.2 x 50.8

3ASR30K

3HV30K

30.0

2.25

28.0

0.5

150

--

MA03

4.0 x 3.0 / 101.6 x 76.2

3ASR40K

3HV40K

40.0

2.25

36.0

0.5

150

--

MA03

8.0 x 3.0 / 203.2 x 76.2

3ASR50K

3HV50K

50.0

2.25

44.0

0.5

150

--

MA03

6.0 x 4.0 / 152.4 x 101.6


 3AFR**K 系列 玻璃钝化快速恢复(高频)高压整流硅堆

HVGT

零件型号

其它品牌

零件型号

VRRM

kV

IFAVM

A

VFM

V

IR

uA

IFSM

A

TRR

nS

封装

名称

外形尺寸

L (英寸 / 毫米)

3AFR05K

3HVF5K

5.0

2.50

7.0

0.5

100

150

MA02

4.0 x 1.0 / 101.6 x 25.4

3AFR08K

3HVF8K

8.0

2.50

11.0

0.5

100

150

MA02

6.0 x 1.0 / 152.4 x 25.4

3AFR10K

3HVF10K

10.0

2.50

13.0

0.5

100

150

MA02

7.0 x 1.0 / 177.8 x 25.4

3AFR15K

3HVF15K

15.0

2.25

22.0

0.5

100

150

MA03

4.0 x 2.0 / 101.6 x 50.8

3AFR20K

3HVF20K

20.0

2.25

26.0

0.5

100

150

MA03

6.0 x 2.0 / 152.4 x 50.8

3AFR25K

3HVF25K

25.0

2.25

34.0

0.5

100

150

MA03

8.0 x 2.0 / 203.2 x 50.8

3AFR30K

3HVF30K

30.0

2.25

40.0

0.5

100

150

MA03

4.0 x 3.0 / 101.6 x 76.2

3AFR40K

3HVF40K

40.0

2.25

52.0

0.5

100

150

MA03

8.0 x 3.0 / 203.2 x 76.2

3AFR50K

3HVF50K

50.0

2.25

68.0

0.5

100

150

MA03

6.0 x 4.0 / 152.4 x 101.6


 3AUF**K 系列 玻璃钝化超快速恢复(高频)高压整流硅堆

HVGT

零件型号

其它品牌

零件型号

VRRM

kV

IFAVM

A

VFM

V

IR

uA

IFSM

A

TRR

nS

封装

名称

外形尺寸

L (英寸 / 毫米)

3AUF05K

3HUF5K

5.0

3.00

7.0

5.0

150

75

MA02

4.0 x 1.0 / 101.6 x 25.4

3AUF08K

3HUF8K

8.0

2.75

11.0

5.0

150

75

MA02

6.0 x 1.0 / 152.4 x 25.4

3AUF10K

3HUF10K

10.0

2.50

14.0

5.0

150

75

MA02

7.0 x 1.0 / 177.8 x 25.4

3AUF15K

3HUF15K

15.0

2.50

21.0

5.0

150

75

MA03

4.0 x 2.0 / 101.6 x 50.8

3AUF20K

3HUF20K

20.0

2.25

28.0

5.0

150

75

MA03

6.0 x 2.0 / 152.4 x 50.8

3AUF25K

3HUF25K

25.0

2.25

35.0

5.0

150

75

MA03

8.0 x 2.0 / 203.2 x 50.8

3AUF30K

3HUF30K

30.0

2.25

42.0

5.0

150

75

MA03

4.0 x 3.0 / 101.6 x 76.2

3AUF40K

3HUF40K

40.0

2.25

56.0

5.0

150

75

MA03

8.0 x 3.0 / 203.2 x 76.2

3AUF50K

3HUF50K

50.0

2.25

70.0

5.0

150

75

MA03

6.0 x 4.0 / 152.4 x 101.6

关于我们
公司介绍企业理念客户服务联系我们生产设备
产品类别
高压二极管高压整流硅堆高压整流桥堆贴片高压二极管PCB高压整流组件
信息资讯
便捷查找技术资料新闻信息封装尺寸
联系我们
邮箱: sales@getedz.com
地址: 广州市荔湾区花溪路9号(坑口电子数码基地)B栋2楼221~223室