(1A)SR,FR,UF,US 系列高压整流硅堆

HVGT零件型号    阅读(1038)    返回

螺丝固定式高压整流硅堆 高压整流组件

(1A) SR,FR,UF,US 系列:  5.0kV~60kV

 1ASR**K 系列 玻璃钝化标准恢复(工频 低频)高压整流硅堆

HVGT

零件型号

其它品牌

零件型号

VRRM

kV

IFAVM

A

VFM

V

IR

uA

IFSM

A

TRR

nS

封装

名称

外形尺寸

L (英寸 / 毫米)

1ASR05K

1HV5K

5.0

1.0

4.5

0.5

50

--

MA01

2.5 / 63.50

1ASR08K

1HV8K

8.0

1.0

7.2

0.5

50

--

MA01

3.5 / 88.90

1ASR10K

1HV10K

10.0

1.0

9.0

0.5

50

--

MA01

3.5 / 88.90

1ASR15K

1HV15K

15.0

1.0

14.0

0.5

50

--

MA01

5.0 / 127.0

1ASR20K

1HV20K

20.0

1.0

18.0

0.5

50

--

MA01

5.0 / 127.0

1ASR25K

1HV25K

25.0

0.75

22.0

0.5

50

--

MA01

6.0 / 152.4

1ASR30K

1HV30K

30.0

0.75

28.0

0.5

50

--

MA01

6.0 / 152.4

1ASR40K

1HV40K

40.0

0.75

36.0

0.5

50

--

MA01

7.0 / 177.8

1ASR50K

1HV50K

50.0

0.75

44.0

0.5

50

--

MA01

7.0 / 177.8

1ASR60K

1HV60K

60.0

0.75

56.0

0.5

50

--

MA01

7.0 / 177.8


 1AFR**K 系列 玻璃钝化快速恢复(高频)高压整流硅堆

HVGT

零件型号

其它品牌

零件型号

VRRM

kV

IFAVM

A

VFM

V

IR

uA

IFSM

A

TRR

nS

封装

名称

外形尺寸

L (英寸 / 毫米)

1AFR05K

1HVF5K

5.0

0.9

8.0

0.5

50

150

MA01

2.5 / 63.50

1AFR08K

1HVF8K

8.0

0.9

12.0

0.5

50

150

MA01

3.5 / 88.90

1AFR10K

1HVF10K

10.0

0.9

15.0

0.5

50

150

MA01

3.5 / 88.90

1AFR15K

1HVF15K

15.0

0.9

24.0

0.5

50

150

MA01

5.0 / 127.0

1AFR20K

1HVF20K

20.0

0.9

30.0

0.5

50

150

MA01

5.0 / 127.0

1AFR25K

1HVF25K

25.0

0.7

40.0

0.5

50

150

MA01

6.0 / 152.4

1AFR30K

1HVF30K

30.0

0.7

48.0

0.5

50

150

MA01

6.0 / 152.4

1AFR40K

1HVF40K

40.0

0.7

60.0

0.5

50

150

MA01

7.0 / 177.8

1AFR50K

1HVF50K

50.0

0.7

78.0

0.5

50

150

MA01

7.0 / 177.8


 1AUF**K 系列 玻璃钝化超快速恢复(高频)高压整流硅堆

HVGT

零件型号

其它品牌

零件型号

VRRM

kV

IFAVM

A

VFM

V

IR

uA

IFSM

A

TRR

nS

封装

名称

外形尺寸

L (英寸 / 毫米)

1AUF05K

1HVUF5K

5.0

0.9

5.5

1.0

35

75

MA01

2.5 / 63.50

1AUF08K

1HVUF8K

8.0

0.9

8.8

1.0

35

75

MA01

3.5 / 88.90

1AUF10K

1HVUF10K

10.0

0.9

11.0

1.0

35

75

MA01

3.5 / 88.90

1AUF15K

1HVUF15K

15.0

0.9

17.0

1.0

35

75

MA01

5.0 / 127.0

1AUF20K

1HVUF20K

20.0

0.7

22.0

1.0

35

75

MA01

5.0 / 127.0

1AUF25K

1HVUF25K

25.0

0.7

28.0

1.0

35

75

MA01

6.0 / 152.4

1AUF30K

1HVUF30K

30.0

0.7

34.0

1.0

35

75

MA01

6.0 / 152.4

1AUF40K

1HVUF40K

40.0

0.7

44.0

1.0

35

75

MA01

7.0 / 177.8

1AUF50K

1HVUF50K

50.0

0.7

56.0

1.0

35

75

MA01

7.0 / 177.8


 1AUS**K 系列 玻璃钝化超快速恢复(超高频高压整流硅堆

HVGT

零件型号

其它品牌

零件型号

VRRM

kV

IFAVM

A

VFM

V

IR

uA

IFSM

A

TRR

nS

封装

名称

外形尺寸

L (英寸 / 毫米)

1AUS05K

1HVUSF5K

5.0

0.65

7.0

1.0

10

40

MA01

2.5 / 63.50

1AUS08K

1HVUSF8K

8.0

0.65

11.2

1.0

10

40

MA01

3.5 / 88.90

1AUS10K

1HVUSF10K

10.0

0.65

14.0

1.0

10

40

MA01

3.5 / 88.90

1AUS15K

1HVUSF15K

15.0

0.65

21.0

1.0

10

40

MA01

5.0 / 127.0

1AUS20K

1HVUSF20K

20.0

0.5

28.0

1.0

10

40

MA01

5.0 / 127.0

1AUS25K

1HVUSF25K

25.0

0.5

35.0

1.0

10

40

MA01

6.0 / 152.4

1AUS30K

1HVUSF30K

30.0

0.5

42.0

1.0

10

40

MA01

6.0 / 152.4

1AUS40K

1HVUSF40K

40.0

0.5

56.0

1.0

10

40

MA01

7.0 / 177.8

1AUS50K

1HVUSF50K

50.0

0.5

70.0

1.0

10

40

MA01

7.0 / 177.8

关于我们
公司介绍企业理念客户服务联系我们生产设备
产品类别
高压二极管高压整流硅堆高压整流桥堆贴片高压二极管PCB高压整流组件
信息资讯
便捷查找技术资料新闻信息封装尺寸
联系我们
邮箱: sales@getedz.com
地址: 广州市荔湾区花溪路9号(坑口电子数码基地)B栋2楼221~223室