HVQL 系列插片式高压整流桥堆

HVGT零件型号    阅读(3336)    返回

HVQL系列 

HVGT 

命名型号


VRRM

kV

IFAVM

A

VF

V

IR

uA

IFSM

A

TRR

nS

外形尺寸

标准恢复玻璃钝化系列 2.0A 至 5.0 A

HVQL20SR05KC

5.0 2.0 4.8 0.5 50 -- HVQ-381

HVQL20SR08KC

8.0 2.0 7.2 0.5 50 -- HVQ-381

HVQL20SR10KC

10 2.0 8.4 0.5 50 -- HVQ-381

HVQL20SR15KE

15 2.0 12.0 0.5 50 -- HVQ-635

HVQL20SR20KE

20 2.0 18.0 0.5 50 -- HVQ-635

HVQL50SR05KD

5.0 5.0 5.2 0.5 150 -- HVQ-508

HVQL50SR08KD

8.0 5.0 7.2 0.5 150 -- HVQ-508

HVQL50SR10KE

10 5.0 10.4 0.5 150 -- HVQ-635

HVQL50SR15KE

15 5.0 13.0 0.5 150 -- HVQ-635

快速恢复玻璃钝化系列 1.0A 至 5.0 A

HVQL10FR05KC 

5.0 1.0 7.2 0.5 30 150 HVQ-381

HVQL10FR10KC

10 1.0 14.4 0.5 30 150 HVQ-381

HVQL20FR05KD

5.0 2.0 6.5 0.5 50 150 HVQ-508

HVQL20FR08KD

8.0 2.0 10.4 0.5 50 150 HVQ-508

HVQL20FR10KE

10 2.0 13.0 0.5 50 150 HVQ-635

HVQL20FR15KE

15 2.0 20.0 0.5 50 150 HVQ-635

HVQL40FR05KD 

5.0 4.0 7.0 0.5 100 150 HVQ-508

HVQL40FR08KE 

8.0 4.0 11.2 0.5 100 150 HVQ-635

HVQL40FR10KE 

10 4.0 4.0 0.5 100 150 HVQ-635

HVQL50FR05KE 

5.0 5.0 7.5 0.5 120 150 HVQ-635

HVQL50FR08KE

8.0 5.0 12.0 0.5 120 150 HVQ-635

超快速恢复玻璃钝化系列 2.0A 至 4.0 A (TRR 75 nS)

HVQL20UF05KC

5.0 2.0 8.0 1.0 50 75 HVQ-381

HVQL20UF08KC

8.0 2.0 12.8 1.0 50 75 HVQ-381

HVQL20UF10KD

10 2.0 16.0 1.0 50 75 HVQ-508

HVQL20UF15KE

15 2.0 24.0 1.0 50 75 HVQ-635

HVQL20UF20KE

20 2.0 32.0 1.0 50 75 HVQ-635

HVQL40UF05KD

5.0 4.0 7.0 2.0 150 75 HVQ-508

HVQL40UF08KD

8.0 4.0 11.2 2.0 150 75 HVQ-508

HVQL40UF10KE

10 4.0 14.0 2.0 150 75 HVQ-635

HVQL40UF15KE

15 4.0 21.0 2.0 150 75 HVQ-635

超快速恢复玻璃钝化系列 1.0A 至 3.0 A (TRR 40 nS)

HVQL10US05KC

5.0 1.0 7.0 1.0 20 40 HVQ-381

HVQL10US08KC

8.0 1.0 11.2 1.0 20 40 HVQ-381

HVQL10US10KD

10 1.0 14.0 1.0 20 40 HVQ-508

HVQL10US15KE

15 1.0 21.0 1.0 20 40 HVQ-635

HVQL10US20KE

20 1.0 28.0 1.0 20 40 HVQ-635

HVQL30US05KD

5.0 3.0 10.0 2.0 60 40 HVQ-508

HVQL30US08KD

8.0 3.0 16.0 2.0 60 40 HVQ-508

HVQL30US10KE

10 3.0 20.0 2.0 60 40 HVQ-635

HVQL30US15KE

15 3.0 30.0 2.0 60 40 HVQ-635

关于我们
公司介绍企业理念客户服务联系我们生产设备
产品类别
高压二极管高压整流硅堆高压整流桥堆贴片高压二极管PCB高压整流组件
信息资讯
便捷查找技术资料新闻信息封装尺寸
联系我们
邮箱: sales@getedz.com
地址: 广州市荔湾区花溪路9号(坑口电子数码基地)B栋2楼221~223室