2CL69~2CL82 高压二极管系列

HVGT零件型号    阅读(3368)    返回

2CL69 ~ 2CL82 高压整流二极管系列

HVGT型号

反向额定电压

正向平均电流

正向峰值电压

反向直流电流

反向直流电流

正向浪涌电流

恢复时间

了解详情 

Model

VRRM(kV)

IF(mA)

VFM(V)

IR(uA)Ta=25℃

IR(uA)Toil=100℃

IFSM(A)

Trr(nS)

Data

2CL69

4.0

5.0

18

2.0

5.0

0.5

100

2CL69

2CL69A

4.0

5.0

18

2.0

5.0

0.5

100

2CL69A

2CL70

6.0

5.0

20

2.0

5.0

0.5

100

2CL70

2CL70A

6.0

5.0

20

2.0

5.0

0.5

100

2CL70A

2CL71

8.0

5.0

25

2.0

5.0

0.5

100

2CL71

2CL71A

8.0

5.0

25

2.0

5.0

0.5

100

2CL71A

2CL72

10.0

5.0

30

2.0

5.0

0.5

100

2CL72

2CL72A

10.0

5.0

30

2.0

5.0

0.5

100

2CL72A

2CL73

12.0

5.0

35

2.0

5.0

0.5

100

2CL73

2CL73A

12.0

5.0

35

2.0

5.0

0.5

100

2CL73A

2CL74

14.0

5.0

40

2.0

5.0

0.5

100

2CL74

2CL74A

14.0

5.0

40

2.0

5.0

0.5

100

2CL74A

2CL75

16.0

5.0

43

2.0

5.0

0.5

100

2CL75

2CL75A

16.0

5.0

43

2.0

5.0

0.5

100

2CL75A

2CL76

18.0

5.0

45

2.0

5.0

0.5

100

2CL76

2CL77

20.0

5.0

48

2.0

5.0

0.5

100

2CL77

2CL79

25.0

5.0

50

2.0

5.0

0.5

100

2CL79

2CL82

30.0

5.0

55

2.0

5.0

0.5

100

2CL82

关于我们
公司介绍企业理念客户服务联系我们生产设备
产品类别
高压二极管高压整流硅堆高压整流桥堆贴片高压二极管PCB高压整流组件
信息资讯
便捷查找技术资料新闻信息封装尺寸
联系我们
邮箱: sales@getedz.com
地址: 广州市荔湾区花溪路9号(坑口电子数码基地)B栋2楼221~223室