2CLG2A 高频高压硅堆系列

HVGT零件型号    阅读(2964)    返回

2CLG2.0A  系列高频高压硅堆

HVGT型号

反向额定电压

正向平均电流

正向峰值电压

反向直流电流

反向直流电流

正向浪涌电流

恢复时间

了解详情 

Model

VRRM(kV)

IF(A)

VFM(V)

IR(uA)Ta=25℃

IR(uA)Toil=100℃

IFSM(A)

Trr(nS)

Data

2CLG7.5KV/2A

7.5

2.0

9.0

10

100

60

80/100

2CLG7.5KV/2A

2CLG10KV/2A

10

2.0

12

10

100

60

80/100

2CLG10KV/2A

2CLG15KV/2A

15

2.0

18

10

100

60

80/100

2CLG15KV/2A

2CLG20KV/2A

20

2.0

24

10

100

60

80/100

2CLG20KV/2A

2CLG30KV/2A

30

2.0

36

10

100

60

80/100

2CLG30KV/2A

2CLG40KV/2A

40

2.0

36 

10

100

60

80/100

2CLG40KV/2A

2CLG50KV/2A

50

2.0

60 

10

100

60

80/100

2CLG50KV/2A

2CLG60KV/2A

60

2.0

72 

10

100

60

80/100

2CLG60KV/2A

2CLG80KV/2A

80

2.0

96

10

100

60

80/100

2CLG80KV/2A

2CLG100KV/2A

100

2.0

120

10

100

60

80/100

2CLG100KV/2A

2CLG120KV/2A

120

2.0

144

10

100

60

80/100

2CLG120KV/2A

2CLG150KV/2A

150

2.0

180

10

100

60

80/100

2CLG150KV/2A

2CLG180KV/2A

180

2.0

216

10

100

60

80/100

2CLG180KV/2A

2CLG200KV/2A

200

2.0

240

10

100

60

80/100

2CLG200KV/2A

2CLG240KV/2A

240

2.0

288

10

100

60

80/100

2CLG240KV/2A

2CLG300KV/2A

300

2.0

360

10

100

60

80/100

2CLG300KV/2A

外形尺寸可以根据客户需要设计生产,请与我们的客服联系。

关于我们
公司介绍企业理念客户服务联系我们生产设备
产品类别
高压二极管高压整流硅堆高压整流桥堆贴片高压二极管PCB高压整流组件
信息资讯
便捷查找技术资料新闻信息封装尺寸
联系我们
邮箱: sales@getedz.com
地址: 广州市荔湾区花溪路9号(坑口电子数码基地)B栋2楼221~223室