2CL1.0A 工频高压硅堆系列

HVGT零件型号    阅读(2833)    返回

2CL1.0A  系列高压硅堆

HVGT型号

反向额定电压

正向平均电流

正向峰值电压

反向直流电流

反向直流电流

正向浪涌电流

恢复时间

了解详情 

Model

VRRM(kV)

IF(A)

VFM(V)

IR(uA)Ta=25℃

IR(uA)Toil=100℃

IFSM(A)

Trr(nS)

Data

2CL7.5KV/1A

7.5

1.0

9.0

5.0

50

30

--

2CL7.5KV/1A

2CL10KV/1A

10

1.0

12

5.0

50

30

--

2CL10KV/1A

2CL15KV/1A

15

1.0

18

5.0

50

30

--

2CL15KV/1A

2CL20KV/1A

20

1.0

24

5.0

50

30

--

2CL20KV/1A

2CL30KV/1A

30

1.0

36

5.0

50

30

--

2CL30KV/1A

2CL40KV/1A

40

1.0

36 

5.0

50

30

--

2CL40KV/1A

2CL50KV/1A

50

1.0

60 

5.0

50

30

--

2CL50KV/1A

2CL60KV/1A

60

1.0

72 

5.0

50

30

--

2CL60KV/1A

2CL80KV/1A

80

1.0

96

5.0

50

30

--

2CL80KV/1A

2CL100KV/1A

100

1.0

120

5.0

50

30

--

2CL100KV/1A

2CL120KV/1A

120

1.0

144

5.0

50

30

--

2CL120KV/1A

2CL150KV/1A

150

1.0

180

5.0

50

30

--

2CL150KV/1A

2CL180KV/1A

180

1.0

216

5.0

50

30

--

2CL180KV/1A

2CL200KV/1A

200

1.0

240

5.0

50

30

--

2CL200KV/1A

2CL240KV/1A

240

1.0

288

5.0

50

30

--

2CL240KV/1A

2CL300KV/1A

300

1.0

360

5.0

50

30

--

2CL300KV/1A

外形尺寸可以根据客户需要设计生产,请与我们的客服联系。

关于我们
公司介绍企业理念客户服务联系我们生产设备
产品类别
高压二极管高压整流硅堆高压整流桥堆贴片高压二极管PCB高压整流组件
信息资讯
便捷查找技术资料新闻信息封装尺寸
联系我们
邮箱: sales@getedz.com
地址: 广州市荔湾区花溪路9号(坑口电子数码基地)B栋2楼221~223室